Styret:
Styrets leder: Martin Killi - 92480458
Daglig leder: Anita Killi
Varamedlem: Marianne Bungaard Nilesen
Regnskap: Snøhetta Regnskap

Org. nr.: 974 989 441 MVA

Formål:

Bygge opp og drive et animasjonsfirma med produksjon av fri kunstnerisk film,
samt virksomhet forbundet med dette.

Selskapets formål er også å drive informasjonsarbeid,
rådgivning, foredragsarbeid og tilsvarende virksomhet.