Multiplan-animasjon med cutout.
Trollfilm AS har bygd opp sitt varemerke med å eksperimentere med multiplanteknikk og cutout, uten
bruk av computere. Det meste er skutt direkte på 35mm, film på en multiplanstand.

Cut out er utklipte figurer i mange deler, som flyttes på mellom hvert bilde som avfotograferes.
Ett sekund film, består av 24 bilder, altså 24 flytt.
Cut out kan gjøres veldig enkelt, og svært komplisert.
Les mer og se bilder om teknikken under de forskjellige filmene.
Se også intervju/film
Innen lyd, musikk og klipp er Trollfilm helt avhengig av profesjonell hjelp.

Trollfilm AS produserer mest egne animasjonsfilmer, men kan også ta oppdrag eller samarbeide med andre.
Er opptatt av at filmene skal ha et vettugt budskap.