Trollfilm AS sin profil:
Ikke kommersielt: Jeg tror nok jeg kunne ha valgt en lettere vei med å jobbe kommersielt med oppdrag,
hvis målet var å tjene penger.. Men det hadde blitt mye mer stressende. Jeg vet også at jeg ikke hadde
blitt så fornøyd med det.
Egne prosjekter: Ved å velge egne prosjekter med ”samfunnsmessig betydning”, og et ikke kommersielt
uttrykk, har jeg kunnet arbeide i eget tempo, og samtidig utviklet meg selv i prosjektene gjennom grundig
arbeid.
Liten leie: Med ikke for store faste kostnader i mitt eget studio på gården kan produksjonen ligge nede,
og det gjør at jeg ikke er helt avhengig av kontinuitet og raske beslutninger.
Heller liten enn stor: Fordeler med å være liten er at da kan jeg bestemme selv, jobbe til jeg er fornøyd
...til jeg stuper... og legge tilrette arbeidsforhold tilegnet egne behov (kan f.eks. ha med barn på jobb).
Lille Dovre på verdens tak: Hele verden er på en måte mitt opperasjonsfelt, selv om jeg driver på
lille Dovre.

Pluss med Dovre
- sentralt med tog! Dag og natt åpen tog-stasjon på Dombås med god service (kjempepluss!)
- greit med bredbånd + billige hus/boliger og lokaler. Kort arbeidsvei
- nærmere kommunal ledelse og påvirkningsmuligheter
- små forhold / låne kinoen / få ordnet togbilletter / personlig service
- god arbeidsro + frisk luft / flotte omgivelser / fantastisk skiterreng
- landpost (post og pakker helt inn døra) + full barnehagedekning
- aldri køkjøring, og sjelden kø i forretninger, bank post osv.
Minus med Dovre
- Ofte vanskelig med togtidene, og langt til flyplass.
- Mangel på fagmiljø! + Mangel på spesialforretninger (alt må bestilles/planlegges)
- (Mye uforutsatt med gårdsdrift, vi/familien driver også 4 gårder med dyr.)