1. Aha… Animasjonsfilmskaper!
Det norske bandet a-ha sin musikkvideo Take On Me” kom i 1985, og ble omtalt i alle medier i Norge for
første gang som animasjon. Da gikk det opp for meg hva jeg ville bli..., jeg ville bli animatør. Animasjons-
filmskaper er kanskje et riktigere ord. En animasjonsfilmskaper er i mine øyne en regissør som også
animerer.

Som utplassert 17-åring, 14 dager på et reklamebyrå (1985), tok jeg 3 viktige valg:
1. Jeg ville gå mange år på skole, for å bli trygg faglig.
2. Jeg ville starte egen bedrift og bli min egen sjef.
3. Jeg ville etablere meg på Dovre og ta over gården etter min onkel.

Skole – nettverksbygging
Min plattform består først og fremst av en grundig utdannelse innen fagene grafisk design, illustrasjon og
animasjon. Til sammen ble dette over 10 år på skole. Spesielt gjennom studietiden i Volda, 1989-91 ble vi
studenter introdusert og kjent med det norske animasjonsmiljøet, som skulle vise seg også å bli de som
skaffet meg mine første jobber… På denne tiden var animasjonsmiljøet i Norge lite, og de fleste kjente
hverandre. Knut Eide var animasjonslærer i Volda.

Jeg hadde egentlig ønsket å utdanne meg som animatør i Canada pga National Film Board of Canada. Men
etter at jeg traff Gunnar Strøm fra Høgskulen i Volda, på Nordic Light (Nordisk og baltisk animasjonstreff)
hos Ivo Caprino på Snarøya, ble jeg fort overbevist om at Volda var et vel så bra alternativ. Norges kanskje
største animasjonsentusiast, Gunnar Strøm, fikk også ordnet utplassering for meg hos Filtecknarna i
Stocholm mens jeg fortsatt gikk på SHKS. Dette var mitt første møte med animasjon, og jeg ble også tatt
med på seminar i regi av Svensk Filminstitutt, der jeg møtte russiske Yuri Norstein, som siden har vært mitt
store forbilde.

PS! Trykk her for råd
til potensielle nyetablerere fra styreleder Martin Killi.