Filmen sirkel er tegnet først på vanlig kopipapir, med godt gammeldags animasjons-tegnebord.
Alle papirene er hullet, og tres på en pegbar for å ligge presist i forhold til hverandre.
(Alternativt kan man bruke 3 tegnestifter, og stikke de gjennom en litt stiv pappstripe, som tapes fast på
et lysbord. Hvert ark som skal tegnes på dyttes da ned på disse tegnestiftene som står med spissene opp.
De samme hullene brukes ved avfilming.
)
Deretter legges ark etter ark oppå hverandre, og for hvert ark tegnes figurene nesten helt likt med blyant,
(kjekt å kunne viske) med unntak av det som skal beveges.


Det er forskjellene fra hver tegning som skaper bevegelsene og som skiller en god animatør fra en
mindre god. Timingen er det viktigeste. Et viktig tips er å tørre å holde bildene ganske rolige iblandt.
Ofte skjer det for mye på en gang og da er det vanskelig å få med seg det som faktisk er viktig.