Mange barn lever ikke trygt i eget hjem.
Disse barna er redde, føler seg ofte glemt og tar også iblandt på seg skyld for at det er vanskelig
hjemme. I denne filmen er det far som slår mor. Gutten Boj er vitne til volden. Å se noen bli mishandlet
kan gjøre mye mer skade enn en vi aner. Flere av disse barna legger på seg skyld og føler ett vanvittig
tyngende ansvar for det som skjer i hjemmet.
Mange tror at dette er helt spesielt for deres familie og tør ikke snakke om det til noen. Det er super
hemmelig. Mange får også trusler om at noen vil bli drept om hemmeligheten lekker ut. I noen tilfeller er
det virkelig så ille.
Både boken og filmen ”Sinna Mann” er laget for at temaet skal bli mer kjent og debatteres.
Hemmelighetene skal fram. Alle voksne har et ansvar for at ingen skal være redde i eget hjem.

Vi må tørre å si ifra.
Filmen er ment også for dem som er voldelige. Det er ingen som ønsker å være voldelig.
Men om denne filmen kan hjelpe noen til å ta det skrittet å selv oppsøke hjelp, å tilstå at man har
problemer, vil det stå mer respekt av det enn å fortsette i en vond sirkel man ikke vet utfallet av.
Det er mange som går rundt med en sinna mann inni seg, eller sinna dame.

Øivind Aschjem.
Familieterapaut Øivind Aschjem i ATV (Alternativ til Vold), og hans samtaler med barn, er starten på hele
denne produksjonen.
Historien og idéen om Boj stammer fra barn som har fortalt sine historier til ham i terapi og som han
formidlet til Gro, med ønske om at hun sammen med Svein, kunne skrive en bok om Sinna Mann.
Det er slik at alt Boj sier er autentisk med virkeligheten.
Øivind Aschjem var også med barna på audiens hos Kong Harald V for å prate om deres problemer.

Se intervju med Kongen - Se film fra premieren