”På egne bein” handler om samspillet mellom kroppsopplevelse og selvfølelse.
Filmen viser barns og voksnes muligheter til å forstå, uttrykke seg og handle både med ord
og med kroppen.
Krangling, overbeskyttelse, grensesetting, vondt i magen, intuisjon og mestringsevne
er noen av temaene som blir berørt.

Filmen er laget for alle som har barn eller som har med barn å gjøre.
Den er til undervisning både for voksne og større barn/ungdom i ulike skolefag og fagutdanninger.
På foreldremøter i skole og barnehage kan den brukes som utgangspunkt for samtaler og ettertanke.