Har vi noe å skryte av her?
Filmen kom med på Kortfilmfestivalen i Grimstad, på filmfestival i Stuttgart + til Annecy, Atlanta og til
festivaler i Finland og Estland.

Mitt største forbilde i Norge var og ér Piotr Sapegin.
Han så ”Glassballen” i Grimstad og det ble inngangsporten til at Studio Magica AS ville stille som
produsent på Hovedfagsfilmen ”Lävrasiid Äigi” på Kunst og Håndverkskolen. (Filmen kostet såpass
mye å produsere så jeg søkte om produksjonsstøtte + måtte skaffe eget utstyr til å kunne filme
hjemme).
Skolen hadde på dette tidspunktet ikke utstyr til å kunne lage animasjonsfilm, og jeg måtte finne
hjelp utenom skolen. Studio Magica AS var på denne tiden det ledende animasjonsstudioet i Norge,
og var en super inngang til en ny verden.