Produsent Arngrim Ytterhus vil være å finne på Cartoon Movie i Lyon 2-4. mars 2016.
Han har med seg treatment til filmen Christmas Survivors, og det er bare å ta kontakt:

E-post: arngrim (at) trollfilm.no
Tlf: (+47) 90 75 90 12