Produsent Arngrim Ytterhus er interessert i finne gode samarbeidspartnere i inn- og utland.

Ståle Stein Berg og Anita er manusforfattere på "Jula på Dovre" om Maja 9 år, som er medavhengig. Vi jobber med å ferdigstille manus, med støtte fra NFI.

Parallelt med utviklingen av helaftensfilmen, vil Anita og Marianne lage kortfilmen «Mor Visste Ingenting», som de sammen har skrevet manus på. Det vil bli en selvstendig kortfilm om depresjon og ensomhet blant barn og unge.
Den skal kunne brukes i undervisning og som samtaleåpner rundt problematikken.
Tre karakterer som er i kortfilmen, skal også brukes i langfilmen.